Lundgren, P.E.

Ort: Värnamo

Förre handelsbetjänten P.E. Lundgren erhöll den 8 april 1832 tillstånd att mala snus i Värnamo.
Den 3 april 1834 överläts privilegiet på handlanden Adam Mörk. Den obetydliga rörelsen nedlades 1844.