Brattström, P.W. (Kristinehamn)

Ort: Kristinehamn

Pehr Wilhelm Brattström (1820-1876) grundade en tobaksfabrik år 1848.
Efter hans död övergick rörelsen till Johan Conrad Wiegandt (1836-1880).

Under P.W. Brattströms tid deltog företaget i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866 med monter 2064.

Efter Brattströms död övergick företaget till hans änka, fru Emilia Wiegandt (f. 1846 i Askersund) och den ännu omyndige äldsta dottern Alma Maria Wiegandt (6/6 1872-4/5 1947 i Norrköping.). Hon gifte sig med bryggmästaren Johan Hjalmar Aulin i Norrköping.

Företaget låg vid Hovslagaregatan 4 i Kristinehamn och den 23 april 1889 överläts det på firmans tidigare disponent Borger With Münster (f. 1857 i Norge).

Företaget fortsatte under firma Johannes N. Withs Tobaksfabrik, Christiania, B. Münster, sin verksamhet som 1903 flyttades vidare till Falun. (Se vidare Withs, Falun). Företaget var ett dotterbolag till huvudfirman i Christiania (Oslo) där Borger Münster tidigare varit anställd.

Personkoppling
Borger With Münster
Emilia Wiegandt
Pehr Wilhelm Brattström