Hjort, Michael

Ort: Kristinehamn

Kornetten Michael Hjorth (1700-1760) erhöll den 25 augusti 1741 privilegium att anlägga tobaksspinneri i Kristinehamn ”för hämmandet av olovlig införsel över norska gränsen”.

Den svenska tobaken togs dels från egna odlingar på två à tre tunnland på den så kallade Sannalyckan och dels från Västergötland.
Efter Michael Hjorts död 1760 övertog hans änka Ulrica Christina Borgström företaget och drev det med framgång till början av 1700-talet.
Rörelsen förde därefter en tynande tillvaro men fortfarande 1781 drevs fabrikationen. Kring 1790 nedlades det helt.