Berg och Intressenter

Ort: Kristinehamn

Handelsmannen Jonas Berg erhöll tillstånd av hallrätten att i intressegemenskap med handelsmännen Hjorth och Beckelin driva en snus- och kardustillverkning med start cirka 1805.

Jonas Berg ägde år 1815 företaget tillsammans med Petter Pettersson och J.O. Thorin. Enligt fabriksberättelserna upphörde tillverkningen 1816 och rättigheterna uppsades 1830.