Krokoms Tobaksfabriks AB

Ort: Krokom

Bolagsordningen för Krokoms Tobaksfabriks AB fastställdes den 15 december 1871.
1873 hade man 1 mästare, 4 män och 1 kvinna anställd. Utöver det fanns 7 pojkar och 1 flicka under 18 år.

Tobaksfabrikationen bedrevs i Krokom (Kroksgård) som låg i Rödöns socken väster om Östersund. Styrelsen hade sitt säte i Östersund.
Aktiekapitalet utgjordes 1888 av 15 000 kr och styrelsen bestod av direktör Lars Jonsson i Faxälven, handlanden o bonden Arvid Persson i Krokom (f.1832) och Olof Olsson i Trollåsen. Bolagsordningen ändrades den 14 september 1889 och även den 17 mars 1890. Arvid Persson avgick 1891 och ersattes av Lars Olofsson från Krokom. Lars Olofsson var ensam firmatecknare.

1891 flyttade styrelsen sitt säte till Krokom och den 3 oktober 1896 avregistrerades firman.
I 1893 års handelskalender upptas Lars och Olof Olsson som handlanden o. handtverkare.
Lars Olofsson var även disponent för Krokoms mejeriaktiebolag.
I 1896 års handelskalender upptas Lars Jonsson som ägare av Krokoms handelsaktiebolag och L. Olofsson som delägare till Olsson & k:i.

Handlingar om Krokoms Tobaksfabriks AB finns i Landsarkivet i Östersund efter en deponering av föreningen Heimbygda i Östersund.

 

Produkter:

Jernbanan

 

 

Krokoms Tobaksfabrik vid Kroksgård (foto Walter Ström)

 

Arbetarbostad för arbetare vid Krokoms tobaksfabrik och vid Krokoms Tändsticksfabrik.