Borin & Lundgren

Ort: Vadstena

Mårten Borin och Petter Lundgren erhöll den 22 september 1788 tillstånd att driva tobakstillverkning i Vadstena. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.