Huldberg, Pehr U.

Ort: Vadstena

Apotekaren Pehr Ulric Huldberg, f.1784, erhöll den 21 september 1818 tillstånd att tillverka alla sorters snus och tobak. 2 år senare fick han även burskap som källarmästare och vinhandlare i Vadstena.

1823 sålde han sitt apotek och erhöll istället privilegium på att starta apoteket Phoenix vid nuvarande Götgatan 30 i Stockholm.1834 avled han i samband med koleraepidemin som grasserade i Stockholm och som han i egenskap av apotekare deltog i bekämpandet av.