Sorbon, Georg

Ort: Mariestad

Rådman Georg Sorbon (1769-1828) blev med tiden titulärt kommerseråd och ”en mycket rik man”.
Han erhöll den 9 augusti 1809 privilegium att driva tobaksfabrik i Mariestad.
Några tillverkningsuppgifter har ej anträffat