Borelius, Nils

Ort: Göteborg

Handlanden Nils Borelius idkade enligt magistratens tillstånd av den 27 mars 1767 en mindre snus- och kardustillverkning. Den obetydliga rörelsen nedlades 1777.