Boman, J.A.B.

Ort: Göteborg

Johan Boman övertog ensam firman Körner & Boman med namnbyte till J.A. Boman & Co år 1846.
Företaget deltog i världsutställningen i London 1862 med spunnen, pressad och skuren tobak.
År 1866 deltog företaget i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm med monter 2063.

Sonen Gustaf (f. 1861) uppgick i firman den 1 januari 1885.
Efter faderns död 1893 övertogs fabriken av Gustaf Boman som den 2 oktober 1902 upptog den mångårige medarbetaren och bokhållaren Adolf Hilding Rosenberg (f.1856 i Strömstad) som prokurist och inofficiell bolagsman.

Firman tillverkade till en början alla sorters tobak men 1871 lades cigarrtillverkningen ned och 1894 upphörde man att producera rök- och tuggtobak. Inriktning blev då snustillverkning som bedrevs i firmans lokaler vid Östra Hamngatan 14.
Fabriken blev den tredje största snusfabriken i Göteborg.
I priskurant frän 1879 återfinns kardusmärket Götha Vapen till ett pris av 1:60 kr per skålpund.
Kända snusmärken var Ögonsnus, Grofsikt och Patent Rapé.
Företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Fastigheten byggdes cirka 1800 av Gustaf Eric Bolander och hade benämningen 9 roten tomt n:r 17 (5 kv. Tenngjutaren n:r 12).
Den kallades då Bolanderska huset.
Efter Tobaksmonopolets införande övertogs fastigheten av byggmästare J.A. Wångstedt som lät riva det 1919 för att ersätta det med ett fem våningars affärshus.

Produkter
Expositionstobak

Personkoppling
Johan Adolf Bernhard Boman
Gustaf Boman