Boethius, Daniel

Ort: Göteborg

Daniel Boethius var till yrket matematisk instrumentmakare. Han kom kring 1770 till Göteborg för att ”driva och fortsätta sin profession här i staden”, men måste ”beklageligen erfara att sådant arbete här sällan efterfrågas, att han intet ser sig därvid utan någon annan näring kunna nödigt uppehälla”.

Han slog sig därför på den vanliga födkroken, snusmaleri, och drev efter erhållet tillstånd av hallrätten den 27 juli 1773 snustillverkning. Rörelsen, som var oansenlig, upphörde kring 1775.