Brandt, Sven

Ort: Göteborg

Handlanden Sven Brandt drev med hallrättens tillstånd av den 21 maj 1774 ett mindre karduskarveri. Den obetydliga rörelsen nedlades 1779.