Boman, Johan Adolf Bernhard

Johan Adolf Boman (f. 1821 i Strömstad, d.1893) startade tillsammans med Ferdinand Körner en tobaksfabrik som han senare övertog och drev tillsammans med sin son Gustaf Boman.
Johan Boman var ledamot av Göteborgs köpmannaförening 1861-1864.
Han var gift med Gustavfa Amanda d´Orchimont , f. 1820 i Strömstad.

De hade barnen:

Axel, f. 1857, bokhållare och senare sinnesjuk
Herman, f. 19/5 1859.
Gustaf, f. 28/3 1861
de hade ytterligare en dotter och tre söner vilka alla dog före 2 års ålder.

1857 års adresskalender uppger Bomans adress till Kyrkogatan 28 vilket var den Körnerska fastigheten som han inköpt.

De var 1890 bosatta i 9:e roten n:r 17 i Kristine församling i Göteborg.

Sonen Herman blev läkare och var 1890 bosatt i Östra Haga n:r 28 Abb.
Han tog studentexamen vid Realgymnasiet i Göteborg 1878. med. kand i Upsala 1885, med. lic vid Karolinska Institutet 1889 och praktiserande läkare i Göteborg samma år.

1891-1896 var han bitr. läkare vid Göteborgs Barnsjukhus, stadsdistriktsläkare sedan 1896, läkare vid Göteborgs spårvägar sedan 1903 och vid Göteborgs folkskolor sedan 1908.
Han var ledamot av Fattigvårds- styrelsen 1900-1912.
Gift sedan 1896 med Elin Ekblom, f. 1877, dotter till kontraktprost J.E. Ekblom och dennes hustru Mimmi Boëthius.

Fabrikskopplingar
Körner & Boman
Boman, J.A.B.
Körner, Ferdinand

 

 

Johan Adolf Boman  (1821 – 1893)