Boman, Gustaf

Gustaf Boman föddes 28/3 1861 som son till tobaksfabrikör J.A.B Boman och Amanda d´Orchimont.

Han tog studenexamen 1878 och erhöll anställning och delägarskap i faderns firma 1885. 1893 övertog han firman då fadern avlidit.

1906-1911 var han riksdagsman i 1:a kammaren och sedan xxxx satt han i bevillningsutskottet.
Han var aktiv i lokalpolitiken och satt i Göteborgs stadsfullmäktige 1897-1917 (vice ordförande 1910-1917), ordförande i drätselkammaren 1912-1917, vice ordförande i handelskammaren i Göteborg, v. ordf. i Göteborgs Handelsbank 1906 och ordf. 1916.

Han satt i ledningen för Nordiska Handelsbanken sedan 1919, styrelseledamot i Gävle-Dala Järnvägs A.-B. år 1914
1914 blev han ordförande i tobaks- monopolsutredningen och samma år blev han ledamot i Bergslagernas Järnvägs A.-B. samt i trafikförvaltningen
Göteborg-Dalarne-Gävle.
Han var vidare ledamoti Försäkrings A.-B. Atlantica sedan 1916. 1919 satt han i telegraffullmäktige och sedan 1921 var han ordförande i styrelsen för Rederi
A.-B. Transatlantic.

Han erhöll ordnarna KVO 2 kl och RNO.

Gustaf Boman var gift med Signe Ingeborg Landgren, f. 1864 i Göteborg.
(dotter till v. Häradshövdingen H.T. Landgren och hans hustru född, Greiffe).
År 1890 bodde de med dottern Karin, f. 1888 i 15 roten 1 D i Göteborgs domkyrkoförsamling. I hushållet fanns även pigorna.
Emma Eliasdotter, F. 1853 i Bälinge, Älvsborgs län och Hilda Carolina Carlsson Isaksdotter, f. 1869 i Kållerstad, Jönköpings län.

Fabrikskopplingar
Boman, J.A.B.