Bondesson, Per

Lantbrukaren och kyrkvärden Per Bondesson föddes 1853 i Fjälkinge i Kristianstads län.

Han var från 1907 styrelseledamot i AB Sydsvenska Cigarr- och Tobaksfabriken.

1890 bodde han med hustrun Anna Rasmusdotter, f. 1860 i Fjälkinge, i Legeved by n:r 9 i Fjälkinge.

I hushållet ingick:
Rasmus Hansson, f. 1828 i Fjälkinge
Boel Bondesdotter, f. 1834 i Fjälkinge
(Anna Rasmusdotters föräldrar?)

drängen Nils Persson Nyström, f. 1873 i Nymö, Kristianstads län
pigan Anna Andersdotter, f. 1873 i Fjälkinge

drängen och maken Johan Magnusson, f. 1853 i Virestsad, Kronobergs län
pigan och hustrun Johanna Mårtensdotter, f. 1865 i Kiaby, Kristianstads län

drängen Nils Mattisson, f. 1869 i Kiaby
pigan Bengt Svensdotter, f. 1872 i Kiaby

År 1900 bor de kvar i Legeved n:r 9 med hushållet:

drängen Jöns Olsson, f. 1880 i Rinkaby
drängen Nils Persson, f. 1877 i Vånga
pigan Pella Cordelia Rasmusdotter, f. 1883 i Mjällby, Blekinge
pigan Ester Anna Maria Nilsdotter, f. 1885 i Fjälkinge

Fabrikskopplingar
Rinkaby Cigarrfabriksaktiebolag