Bohmans efter., John

Ort: Stockholm

Grosshandlarfirma och agenturaffär inom tobaksbranschen med stor egen import av tobaksvaror startad av John Bohman.

John Bohman föddes i Katarina församling 14/2 1837.

John Bohman arbetade 16 år  hos grosshandlarhuset Thorman & Häggström vid Österlånggatan 41.
Han etablerade sin firma 1878 och den kom sedermera att ligga på Lilla Nygatan 23 (kv. Perseus 8). Den fastigheten inköpte han 1884 (lagfart 5/5 1884) i Gamla Stan, Stockholm. (nuv. Lilla Nygatan 17) Telefon: 10 81 31 och 20 81 31

 

Ur priskuranten:

“Genom långvarig erfarenhet i branschen samt mångåriga förbindelser med de främsta utländska tobaksfabrikanterna har det varit mig möjligt att tillförsäkra mig de bästa inköpskällorna och möjligast låga inköpspris.”

De hade så vitt jag vet ingen egen produktion men en stor import av kvalitetsmärken från bland andra: Tiedemanns, Bostanjoglo, Soussa, Maspero, Glotts och Teofani.
Oklart när företaget upphörde men fanns kvar under 1960-talet.

Företaget blev ombud för cigarettfirman M.J. Bostanjoglo från Moskva. Cigaretterna Bostanjoglo Nr. 102 och Kontanstinopel nr. 47 blev mycket populära i Sverige och förfalskades även av flera cigarettfabrikanter.

 

Från 1886 års adresskalender:
John Bohman: Grosshandel och agenturaffärer, n.
Kammakaregat. 50; kontor st. Lilla
Nyg. 23; lager af cigarrer från Malmö
cigarr- och tobaksfabrik, bomullsvaror
från Malmö bomullsväfveri-aktiebolag,
agentur för Grycksbo pappersbruk,
cigaretter från Compagnie Laferme
i Dresden m. fl.

Företaget såldes kring 1917 och ändrade då namnet till John Bohmans efter.

 

 

Personkoppling:

John Bohman

 

Produkter

Adler
Aviator
Batavia
Bohmans Club
Bohmans utsällningscigarr
Bostanjoglo nr. 102
Capitan
Deli
Flor de Mondego
Handgjord Havanna (Bohman)
Havanillos
Konstantinopel nr. 47
Monark
Perfect
Renommé (Bohmans eftr.)
Solo

 

Källor:

Sveriges Firmor och Män inom Handel, Industri och Konst        red. Arvid Ahnfeldt   1886

Firmans priskuranter

Stockholms Stads Adresskalendrar