Bohman, John

John Bohman föddes den 14/2 1837 i Katarina församling, Stockholm.

Han gifte sig den 30/7 1870 med Kristina Charlotta Nilsson, f. 5/11 1841, d. 1/8 1908 i magkräfta.

1873 bodde John Bohman som handelsbokhållare på Götagatan 11.

Familjen flyttar in 1877 på  Urvädersgränd 4 på Södermalm och 1880 flyttar de vidare till Skeppargatan 27 där de bor cirka ett år. 1881 har han etablerade sig i lokalen på Lilla Nygatan 23 och har då startat en agentur och grosshandel.

1882-1898 bor familjen på Kammarkargatan 50. (kv. Vingråen 24)

1898 flyttar familjen in i fastigheten Lilla Nygatan 23 (kv. Pyramus 8) (nuv. Lilla Nygatan 17) där John bor till 1917. Hustrun avlider 1908. Av bouppteckningen framgår att det finns två dödsbodelägare, änklingen John Bohman samt kusinen Charlotta Qvist, änka efter balettmästaren Fredrik Qvist. De var barnlösa.

Enligt inbördes testamente skall den efterlevande sitta i orubbat bo.  En hel del bidrag testamenteras till De blindas väl, Stiftelsen för Lytta och Vanföra, Lilla Hemmet, Föreningen för fattiga sömmerskor och till Pastor Hedbergs Stiftelse för värnlösa barn. Dessutom testamenteras det pengar till anställda och tidigare anställda.

1917 flyttar John till Artillerigatan 30 där han bor fram till sin död 1922. Rikstelefon  16 17,
allmän telefon 23 43.

Oklart när han sålde tobakshandeln men tycks vara i samband med flytten 1917. Den byter då namn till John Bohmans efter.

1898-1905 bor Axel Söderström i Bohmans fastighet. Axel var oäkta son till cigarrfabrikör Bodach.

John Bohman avled den 7/3 1922 och bodde då på Artillerigatan 30. Han efterlämnade inga arvingar. Enligt bouppteckningen efterlämnade han fastigheten Havssvalget n:r 13 som värderades till 200 000 kr. Lagfart var utfärdad 6 november 1916. Han hade även Villa Ekudden i Waxholm. Han ägde en hel del aktier bl. a. de i Svenska Tobaksmonopolet  som var värda 29.100+29 700  kr.

Han testamenterar olika belopp till en rad personer, barndomsvänner m.m. Dessutom testamenteras pengar till Mjölkdroppen i Katarina församling, Mjölkdroppen i Hedvig Eleonora församling, Nikolai församlings skollovskolonier, Hedvig Eleonora församlings skollovskolonier, Handelsbokhållarnes pensjonskassa, Föreningen för fattiga sömmerskor, Föreningen ”De fattigas vänner”, Lilla Hemmet, Föreningen för Lytta och Vanföra, Stiftelsen De blindas väl, Pastor Hedbergs stiftelse för värnlösa, Svenska sällskapet för skeppsbrutna i Göteborg, Sinnesslöa barns vård.

Dessutom inrättar han Lotten Bohmans fond för kräftsjukdomens bekämpande, att förvaltas av Svenska Läkarsällskapet. Om kräftsjukdomen framgångsrikt bekämpas kan fonden ställas om till bekämpande av tuberkulos.

Han är begravd tillsammans med hustrun på Stockholms norra begravningsplats, avd. 1, kv. 3, nr. 289

 

 

 

Företagskoppling:

Bohmans eftr, John