Aviator

Importeras av: Bohmans efter., John

Cigariller med ring importerade av John Bohmans i Stockholm.
Pris: 25 st, 3,75 kr.
Varannan cigarrcigarett i stanniol