Axa no 10

Tillverkas av: Orient, Cigarrettfabriken

Cigarrett utan munstycke tillverkad av Cigarrettfabriken Orient. Såldes för 10 öre för 10 st.

Texten på sidorna var på rysk vilket var populärt på svenska cigaretter vid tiden kring sekelskiftet 1899/1900.

Reklamskylt för cigaretten Axa