Aridja, n:r 460

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett av turkisk typ utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1953-1959.

1953 var priset 2,40 för ett 20-pack.

1958 var priset 2,90 kr för ett 20-pack