Bohman, C.A.

Ort: Jönköping

Carl Adolf Bohman erhöll den 17 maj 1784 hallrättens tillstånd att mala snus. Året efter överläts rörelsen på rådmannen Anders Bohman. Det tycks som om företaget 1787 övergått till rådmannen Thomas Fuchs och traktören Christian Schieutz. Tillverkning var obetydlig och upphörde kring 1798.