Bögwald, Anders

Ort: Jönköping

Kommissarien Anders Bögwald erhöll den 3 april 1719 resolution att driva tobaksspinneri vilket drevs av arvingarna och nedlades efter några år.

Handlanden Samuel Grönvall fick den 4 november 1760, utan arvingarnas medgivande, tillstånd att åter upptaga Bögwalds privilegium och den 21 januari 1761 upptogs till medintressent brukspatronen Isac Mörck Petersson (1719-1789). Genom resolution den 26 augusti 1766 blev den senare ensam innehavare av manufakturen.

Tillverkningen upphörde kring 1780 på grund av Mörcks sjuklighet och efter hans död överflyttades rättigheterna på hans änka Ebba Göthenstierna (1743-1822). Hon var sondotter till Peter Tillroth, adlad Göthenstierna, (se Hummel, Varberg). Änkan fortsatte inte fabrikationen.