Bleckberg, Niclas

Ort: Karlshamn

Åldermannen i guldsmedsämbetet, Niclas Bleckberg, fick den 18 december 1800 hallrättens resolution att tillverka kardustobak.
Kring 1805, efter Niclas Bleckbergs död, övertogs rörelsen av änkan. Tillverkningen var av ringa omfattning och nedlades kring 1810.