Borg, Pehr

Ort: Karlshamn

Överinspektorn Pehr Borg erhöll 11 juni 1793 tillstånd av hallrätten att driva en snusfabrik. Den obetydliga rörelsen nedlades 1799.