Berg, Chr.O.

Ort: Karlshamn

Smedsåldersmannen Christian O. Berg erhöll den 3 maj 1824 privilegium för tillverkning av snus och kardustobak. Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades 1846.