Bengtsson, Nils P.

Ort: Södra Sandby, Malmöhus län

Nils Petter Bengtsson, f. 1866, grundade den 1 augusti 1901 en cigarrfabrik. Från den 25 juni 1909 ingick hans far, Bengt Nilsson, i företaget som då hade namnet firma Nils P. Bengtsson och Co.
1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet.
Nils Bengtsson var sedan 1913 delägare i Malmö Nya Cigarr- och tobaksfabrik.