Thel, Hans

Ort: Söderhamn

Rådmannen och skeppsredaren Anders Broo (1675-1757) hade jämte tvenne intressenter år 1741 begärt att få driva tobaksspinneri i Söderhamn. Något privilegium synes aldrig ha beviljats.
En förordning från den 16 september 1741 förbjöd anläggandet av ytterligare spinnerier.

Den 23 augusti 1762 beviljades handelsmannen Hans Thel privilegium för ett tobaksspinneri i staden. 1769 sysselsatte verksamheten en verkmästare, en spinnare och en verkdräng. Ökad konkurrens från tobaksspinnerier i Gävle drev rörelsen till nedläggning i början av 1770-talet.