Forsman, J.G.,och Intressenter

Ort: Södertälje

Johan Gabriel Forsman (f. c:a 1714, d. 1758) beviljades den 5 januari 1747 i intressegemenskap med bland andra rådmannen Johan Jacob Otte och kronobefallningsmannen Müller privilegium att driva tobakskarveri på ”de blader, som av deras egna plantager åstadkommas”.

Rörelsen övertogs den 28 mars 1750 av tobaksfabrikören Johan Öman, som tidigare divit tobaksspinneri i Stockholm.

Johan Öhman gjorde konkurs och rörelsen inropades på offentlig auktion av handelsmännen Lars Hallenberg och Jacob Apelman från Borås, för ett belopp om 3.405 dlr kmt.
Den 9 december 1760 erhöll de tillstånd att fortsätta manufakturen.
1761 anhöll de om att få flytta manufakturen till Borås där de väntade sig bättre avsättning och där det fanns större tillgång på inrikes odlad tobak.

Detta beviljades genom kunglig resolution den 1 februari 1762.