Beeken & Westerlund

Ort: Stockholm

Hans Emil Beeken (1839 – 1910) och Axel Edvard Westerlund (1844 – 1921) grundade tillsammans Beeken & Westerlunds Cigarrfabrik den 12 juni 1872. Beeken hade tidigare varit verkmästare vid Brinck, Hafström & Co tobaksfabrik vid Hornsgatan 32. Westerlund var då kontorist vid samma fabrik.

Beeken & Westerlunds fabrik låg vid Repslagargatan 22 A på Södermalm med infart från Skaraborgsgatan 9.

Hans Emil Beeken avgick ur firman 1899 och då upptogs Westerlunds son Ragnar (f.1874, d. 1936) till pappans kompanjon. År 1901 anställdes sonen Harald (f. 1881) och han blev delägare 1911.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i det nybildade AB Förenade Svenska Tobaksfabriker. 1915 övertog Svenska Tobaksmonopolet verksamheten och Harald Westerlund blev då fram till 1920 Tobaksmonopolets stockholmsrepresentant. Harald blev senare disponent för AB Nordisk Skoindustri.

Beeken & Westerlund började i början av 1880-talet tillverka Ryska Cigarrcigaretten vilken blev mycket populär. All text på asken var på ryska. Under den här tiden kom en rad svenska tobaksvaror att ha ryska namn och rysk text på förpackningarna.

Kring 1895 började man tillverka cigarren Diplomat som också den blev en storsäljare med en tillverkning av 1,5 miljoner cigarrer per år.  Diplomat fortsattes att tillverkas av Svenska Tobaksmonopolet.

 

Produkter
Diplomat
Prima
Ryska Cigarrcigaretten

Personkoppling
Hans Emil Beeken
Axel Edward Westerlund

 

 

Fabriken vid Repslagargatan 22 A.

 

 

Fabriken från gårdssidan. Portalen plockades ned inför rivningen och portalen sitter numera på bibliotekets ingång på Medborgarhuset. Bild från Stadsmuseum.

Portalen på Medborgarhuset

 

 

 

 

 

Personalen 1913