Westerlund, Axel Edward

Fabrikskoppling: Beeken & Westerlund

Axel Edward Westerlund föddes den 9/5 1844 i Karlstad som son till skomakaren Nils Westerlund (1804 – 1851) och dennes hustru Carolina Ramström (1802 – 1875).

År 1851  bor han i Stockholm med sin mor, den nyblivna skomakaränkan Christina (?) Westerlund i kvarteret Glasbruket östra för att något senare flytta till kvarteret Höga Stigen större (Svartensgatan 27) där han bor med sin mor, skomakaränkan Carolina Westerlund och sin syster Mathilda Charlotta.
År 1857 har modern och Axel Edward flyttat till Svartstensgatan 30 (Kv. Häcklefjäll) och 1860 har de flyttat till Fiskargatan 3 (kv. Höga stigen 8), De flyttar snart vidare till Gamla Stan, Trädgårdsgatan 4 (kvarteret Europa 4). Axel Edward har då fått tjänst som bokhållare.
kring 1864 flyttar de till Urvädersgränd 10 (kv. Urvädersklippan större).

1867 inflyttar mor och son på Lilla Badstugatan 1, nuv. Bastugatan (kv. Fotangeln) alldeles bredvid tobaksfabriken Brink, Hafström & Co där Axel arbetar som bokhållare för att året därpå flyttat till Mariagatan 16 (kv. Jupiter mindre). 1871 bor mor och son på Skaraborgsgatan 12 (kv. Östergötland 3).

1872 startar Axel Westerlund cigarrfabrik tillsammans med Hans Emil Beeken som tidigare arbetade på Brink, Hafström & C:os tobaksfabrik.

Han gifter sig i november 1873 med Berhardina Elisabeth Lovisa f. Boisman (f. 17/10 1845, d. 21/3 1916) boende på Bellmansgatan 14 och de får barnen:

Ragnar, f. 17/10 1874, d. 21/8 1936, Tjärhofsgatan 27
Harald, f. 22/3 1881, d. 10/5 1956, Björngårdgatan 9
Astrid, f. 14/9 1884, d. 31/1 1953, Björngårdsgatan 9

År 1888 flyttar hela familjen till Götgatan 22, nuv. 28 (kv. Westergötland 4,12, lgh 16/31). Lägenheten är på fyra rum och kök kostar 900 kronor per år.

År 1907 flyttar familjen till Björngårdsgatan 9 A, 3 tr (kv. Småland 17). Fastigheten är byggd 1889 – 1891.

Hustrun Bernhardina avlider den 21/3 1916 av hjärnförkalning.

Axel Edvard avlider den 15/2 1921 av arterioscleros (åderförkalkning) och efterlämnar de tre barnen som arvingar.
Bouppteckning upptager fastigheten kv. Småland 17 till ett värde av 134 000 kronor. Lagfarten utfärdades den 30 november 1903.
Vidare ägde han ett stort antal aktier bland andra 5 aktier i Svenska Tobaksmonopolet till ett värde av 525 kronor. Han innehade även ett antal aktier i olika banker och den största posten var i Svenska Handelsbanken där aktievärdet var 45 696 kronor.
Bouppteckningen upptar även en fastighet i Duväs, Nacka, fastigheten hette Skogshyddan av var belägen i kv. Knut i Saltsjö-Dunäs värderad till 19 800 kronor. (Lagfart 1916)
Behållningen uppgick till 398 630, 79 kronor efter att alla utgifter är justerade.

 

 

 

Källor:

Kyrkoböcker från Karlstad, Katarina, Nikolai och Maria församlingar.

Sthlms Rådhusrätt 1:a avd. Bou 1921 – 596

Sveriges dödsbok 1830 – 2020