Berg, Isaak

Ort: Stockholm

Tidigare färgaren Isaak Berg (1772-1836) erhöll den 5 juni 1817 tillstånd att driva snus- och kardustillverkning i Stockholm.

Företaget transporterades den 23 november 1818 på sidenfabrikören och diversehandlaren Carl Gabriel Strömberg.

Strömberg (1760-1823) var på sin tid även kapten för borgerskapets infanterikår.
Han efterlämnade vid sin död fastigheten Jupiter större 9 och 10 vi hörnet Repslagaregatan-Mariagatan på Södermalm.
Företaget fortsatte tillverkningen för sterbhusets räkning av änkan Eleonora, f. Borgström, till 1827, då all fabrikation upphörde.