Beeken, Hans Emil

Hans Emil Beeken föddes i Köpenhamn, Danmark den 13/7 1839.

Arbetade som verkmästare vid tobaksfirman Brinck, Hafström & Co
Han blev 1872 cigarrfabrikör och delägare i företaget Beeken & Westerlund på Repslagargatan 22 A i Stockholm.

1880 bodde han i Björngårdsgatan 16 (kv Dykärret mindre N:o 4)

Han flyttade 1890 till Sankt Paulsgatan 3 (kv. Westergötland 11)

Han lämnade företaget 1899 på grund av tilltagande sjuklighet.

Då han avled 1901 fanns pigorna Charlotta Ferm (f. 1869 i Fredsberg) och Matilda Charlotta Lovisa Elfgren (f. 1863 i Ösmo) i hushållet.

Han avled efter långvarig sjukdom i hjärtmuskelinlammation som ogift den 3/10 1901. Han bodde då på S:t Paulsgatan 3 i Stockholm. Han efterlämnade tre bröder och två systrar i Danmark.
Han efterlämnade aktier till ett värde av cirka 20 000 kronor samt fordringar på cirka 58 000 kronor. Tillsammans med inventarier uppgick dödsboet till cirka 80 000 kronor.

(Stockholms rådhusrätt 1:a avd. BoU 1901-432-sö).

 

Fabrikskopplingar
Beeken & Westerlund