Bennich, Gustaf

Majoren Gustaf Bennich bodde i Opphem, Tjärstad i Kinda härad i Östergötland strax öster om Rimforsa.

Här drev han under 1837-1839 en snusfabrikation.

Familj:

Gustaf Bennich, f. 1779
Gustafva Henrietta Sabelfeldt, hustru

Barn:
Nils Axel Gustafsson Bennich, 31/10 1817
m.fl.

Sonen Nils Axel började i Linköpings skola 1828 och var skolkamrat med Louis de Geer och André Oscar Wallenberg.

Vid 17 års ålder var han student och vid 21 hade han 2 ämbetsmanna examina.
Han studerade vidare i Uppsala och från 1838 arbetade han som kanslist i statliga och stadens verk i Stockholm.

Han blev notarie i krigshovrätten 1845, krigsfiskal vid samma hovrätt 1846 och notarie i Stockholms kämnärsrätt 1848.
Samtidigt arbetade han i bevillningsutskottets kansli.

1860 utnämndes han till landshövding i Jämtland.
1864 tilldelades han adlig värdighet och från 1865 är släkten registrerad som adelssläkt n:r 2339 i riksdagshuset.
1865 började han vid generaltullsämbetet och blev sedermera dess generaldirektör.

Han stred hårt för frihandeln och satt i riksdagens första kammare till 1893.
Han avgick 1888 från generaldirektörsposten och han avled i Stockholm 23 januari 1904.
Han var under en period även ledamot av Stockholms stadsfullmäktige.

Han är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna (omr. 3, nr. 520)

Fabrikskopplingar
Bennich, G., och Sabelfeldt, G.C.