Barkman, Anders Theodor

Anders Theodor Barkman s:r föddes 30/3 1838 i Jönköping, Sofia förs. Han blev verkställande direktör för A.B. A.T. Barkmans snusfabrik i Stockholm 1895.
Han var gift med Maria Charlotta Lagerholm, f. 5/2 1846 i Lunds stadsförsamling.

1890 bodde hela familjen inklusive pigan Emma Carolina Jönsdotter, f. 1864 och hennes oäkta dotter, Ebba Maria, f. 1889, i Norra Qvarteret N:o 135 i Jönköping vestra.

 

De hade barnen:

Elsa Maria Kristina, f. 9/12 1870 i Jönköping, d. 1958 i Stockholm

Anders Theodor Barkman j:r föddes 21/7 1872 i Jönköping vestra, och 1898 inträdde han tillsammans med fadern i styrelsen för Aktiebolaget A.T. Barkman Snusfabrik. Han utflyttar den 10/6 1901 till Amerika och återkommer i början av 1904 för att den 14/11 1904 återigen avresa till Amerika. Han avled i Rosseau, Minnesota 1908.

Lars Brynolf, f. 19/10 1874 i Jönköping, bokhållare och frälsningssoldat. Död 9/2 1968.

Hedvig Ingrid Sofia Barkman, f. 11/9 1876 i Jönköpings vestra, inträdde även hon i styrelsen för ovannämnda fabrik. Gift 6/6 1909 med handelsresanden Nils Nilsson Wenckert (1878-1940)    Flyttar 1918 till Malmö. Hon avlider i Malmö 1962.

Folke Einar Sixten, F. 1878 i Nykyrka, Skaraborgs län, d. 1966
Gunhild Ingeborg Margaretha, f. 2/4 1880 I Nykyrka
Per Gunnar, f. 31/1 1883 i Jönköpings vestra, avflyttad till Amerika, posttjänsteman i Brooklyn
Isak Harald, f. 1/4 1884 i Jönköpings vestra, d. 16/9 1905

1890 bodde hela familjen inklusive pigan Emma Carolina Jönsdotter, f. 1864 och hennes oäkta dotter, Ebba Maria, f. 1889, i Norra Qvarteret N:o 135 i Jönköping vestra.

Den 6/4 1895 inflyttar familjen från Jönköping till till Kungsholmsgatan 34 (kv. Grinden 2). Anders Theodor kallas då handlare.

Den 17/10 1904 flyttar familjen till Kronobergsgatan 15 (kv. Grinden 15) i en hyrd våning på tredje våningen.

Hustrun, Maria, avlider den 26/6 1912 av emolitio cerebri (hjärnuppmjukning ev. efter blodpropp i hjärnan) samt akut lunginflammation, jordfäst i Jönköping 37/ 1912

Anders Theodor avlider den 28/3 1934

I Jönköpings östra kyrkogård kv. 10 är Anders Theodor och Maria begravda tillsammans med sonen Lars Brynolf och dottern Elsa.

 

Fabrikskoppling

Aktiebolaget A.T. Barkmans Snusfabrik