Beckman, Olof

Ort: Göteborg

Konsuln Olof Beckman ( 8/5 1767-1837) omnämns år 1821 vara ägare av en tobaksfabrik. Han hade försummat att lämna uppgift om tillverkning för föregående år. Tillståndsbevis och tillverkningsuppgifter har inte påträffats.

Han var preussisk konsul, grosshandlare och vasariddare och son till Hans Jacob Beckman (1736-1815) på Överås.
Modern hette Christina Eleonora Åhman (1747-1795)