Benecke, Abraham B.

Ort: Göteborg

Handlanden Abraham Benjamin Benecke var så kallad skyddsjude och han erhöll den 26 juni 1845 kommerskollegii privilegium att tillverka cigarrer och bereda tobak och snus. Verksamheten upphörde redan 1846.

I slutet av 1700-talet beviljades judar som hade försörjningsmöjligheter att invandra till Sverige. De fick bosätta sig i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona och de saknade medborgerliga rättigheter.De flesta kom från Tyskland eller Danmark.