Bagge, Benjamin

Ort: Göteborg

Handlanden Benjamin Bagge, 1720-1794,hade gjort konkurs kring 1769. För att få en försörjning började han med snusmalning och fick tillstånd av hallrätten den 21 september 1773.
Den obetydliga rörelsen nedlades kring 1775.