Bataillen vid Dennewitz

Tillverkas av: Thimsfors tobaksfabrik

Ytterligare en kardustobak som fått namn av marskalk Bernadottes europeiska framgångar.
Tillverkades vid 1815.