Basma

Tillverkas av: Cigarrettfabriken Basma

Cigaretter från Cigarettfabriken Basma i Göteborg.
Genomgående rysk text på förpackningen som innehöll 10 cigaretter