Bäckström, Johan

Johan Bäckström föddes 14/7 1826 (döpt 20/7) i Umeå som son till handelsmannen i trävaror Anders Bäckström (f. 2/12 1784) och Catharina Wendela, f. Dyhr (f. 19/7 1802).

Föräldrarna, Anders och Catharina,  gifte sig den 27/5 1824 och fick tre barn:
Johannes, f.13/3 1825, d. 19/6 1825
Johan, f. 14/7 1826, d. 1902
Mathilda Catharina, f. 23/9 1827, d. 5/12 1828.

Johan blev tidigt syskon- och föräldralös då fadern dog den 25/2 1829 och modern den 23/4 1829. Familjen bodde då i fastigheten No. 64. i Umeå.
Johan fick då förmyndare. Johan flyttade då till rådman Jacob Grahn(1772-1836)och dennes hustru Eva Liljedahl (1768-1836) i fastigheten No. 86,87. och senare till råd- och handelsmannen Jakob Sjöstedt (f. 9/10 1785) och dennes fru Elisabet Maria (f.1789)i fastigheten No. 20.

Någon bouppteckning efter fadern har ej återfunnits utan förstördes sannolikt i den stora stadsbranden i Umeå 1888 då en rad dokument förstördes.

Kring 1840 arbetade Johan i sin förmyndares företag och lärde sig bokföring och språk.
Den 19 maj 1843, två månader före sin 17-årsdag, tog han ut flyttbetyg som handelslärling för att flytta till Stockholm.
Av flyttbetyget framgår det att han hade berömlig vandel, ordentlig, begått nattvardsgång samt var till äktenskap underårig.

Johan kom till Maria församling i Stockholm men flyttade den 26/11 1844 till Katarina församling för att börja arbeta vid Wilhelm Hellgrens tobaksfabrik som kontorist.

Han var 1845 inneboende i kvarteret Wägaren 1, Götgatan 47.
År 1850 bor han i kv. Westergöthland no.9.

År 1849 önskade han lämna sin plats men Wilhelm Hellgren hade andra planer (uppgift från Samuel Bring). Den 28 mars 1851 upptogs han som bolagsman och firmanamnet ändrades då till W:m Hellgren & C:o.
Den 6 maj 1851 lystes det för “Grosshandlaren Herr Johan Bäckström och dygdädla Jungfrun Carolina Fredrika Mathilda Westerling”. De vigdes i Katarina församling den 31 maj 1851 av kyrkohedern Eriksson. Bruden var fosterdotter till Wilhelm Hellgren och dennes hustru. Mathilda Westerling föddes 1830 och dog barnlös i lungsot 1857. (se vidare Westerling, Mathilda).

År 1855 har Johan Bäckström tillsammans med hustrun, Mathilda Westerling, flyttat till kv. Bryggaren tillsammans med pigorna Maria Lundquist och Sofia Lundquist.
Wilhelm Hellgren själv avgick ur firman 1851 och bosatte sig 1855 på Värmdön och han ersattes som delägare i bolaget av Carl Adolf Werner (f.3/8 1804) som kvarstod till sin död 1856.

Johan Bäckström blev då ensam innehavare av firman och upptog 14 april 1859 som ny bolagsman Carl Fredrik Weber som var innehavare av Münchenbryggeriet vid Söder Mälarstrand. Carl Weber avled redan vid 44 års ålder 1877 och efterlämnade 957 368 kr.

.

Efter första hustruns död gifte Johan Bäckström om sig den 22/1 1859 i Tyska kyrkan i Stockholm med Wilhelm Hellgrens systerdotter.
Den nya frun hette Walfrida (Lilly) f. von Ehrenclou (f. i Stockholm 24/6 1840). (se vidare, Ehrenclou, Lilly)

Barn:

Johan (John) Adolf, 31/10 1859
Johan Artur, f. 21/8 1861
Johan Sidney f. 19/11 1862, d. 20/2 1864
Johan Walter, f. 21/6 1865
Johan Richard, f. 18/11 1868

De bodde i fastigheten Götgatan 48 (nuv. 68). Fastigheten brann 1865. Då den nya bostadsfastigheten mot Götgatan byggdes 1865-1866 bodde familjen vid Folkungagatan 6 D (kv. Wägaren 6) för att sedan återflytta till Götgatan 48. I fastigheten vid Folkungagatan bodde även Albert Lindhagen (f. 1823) som kom att sätta sin prägel kring utformning av Stockholms gatunät. Något samarbete mellan Johan Bäckström och Albert Lindhagen har inte dokumenterats.

1888 köper Johan Bäckström Steninge slott utanför Märsta men bosätter sig inte där.
I oktober 1892 flyttar Johan och Lilly till en nybyggd fastighet vid Norrmalmstorg 4 (kv. Skravelberget mindre, 7/8)för att 1898 flytta vidare till Birger Jarlspassagen (Birger Jarlsgatan 9, kv. Rännilen 7). År 1899 inflyttar de i Trädgårdsgatan 11 A (kv. Jakob större 17) inom Jakobs församling.(rote 7) som Johan inköpt av Brahe.

Johan Bäckström var den som drev upp den Hellgrenska fabriken till att bli en av Sveriges och senare en av nordens största tobaksfabriker. Han innehade rad kommunala uppdrag såsom:
stadsfullmäktig
ledamot av beredningsutskottet
ledamot av fattigvårdsnämnden
ledamot av Katarina kyrkoråd
direktion för Danvikens hospital
deputerad för grosshandlarsociteten
ordföranden för Fr. Schartaus handelsinst.
och mecenat för musikaliska scenisk konst
styrelseledamot Münchenbryggeriet 1861-1902

Under 1890-talet tillbringar Johan och Lilly mycket tid i Steninge och ofta tar Johan morgontåget till Stockholm för att arbeta.

Johan Bäckström avled den 4 februari 1902 av cancer i magsäcken och efterlämnade en förmögenhet på 5 583 245 kr och då ingick tobaksfabriken, bostadsfastigheten på Västra Trädgårdsgatan 11 A (kv. Jacob större n:r 17), sommarbostaden i Ekhagen på Experimentalfältet (denna fastighet blev senare under några år Svenska Tobaksmonopolets semesterhem då de hyrde fastigheten av John Bäckström) och Julita gård i Södermanland och Steninge slott.

Sönerna John och Walter ärvde tobaksfabriken, sonen Arthur ärvde Julita gård.
Rickard erhöll Steninge.

Johan Bäckström begravdes i familjegraven på Norra begravningsplatsen (område 3, n:r 85) där hustrun Lilly redan vilade sedan året innan efter att ha avlidit på Steninge den 4 september 1901 i bröstcancer i vänster bröst. Jordfästningarna av Johan och Lilly förrättades av Bergman.

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o
Brinck, Hafström & Co

 

 

 

Johan Bäckström 1826 – 1902

Johan och Lilly Bäckström

 

Johan Bäckströms familjegrav