Bäckström, Arthur

Johan Arthur Bäckström föddes som son 2 av 5 den 21/8 1861 i Katarina församling, Stockholm som son till grosshandlaren Johan Bäckström och dennes hustru Lilly.

Faddrar var:

Friedrich Adolf von Ehrenclou, Arthurs morfar

Johan Falkman, kammarråd, gift med Johanna Jacobina f. Westerling som var faster till Johan första fru.

B. Forsell, brukspatron från Sävar, Umeå, faderns hemstad

A.F. Scharin,  rådman och handlanden i Umeå

Abraham Lundqvist, musikhandlare, gift med Adolfina, dotter till avlidna Carl Adolf Werner som var tidigare delägare i W:m Hellgren & Co

Carl Fredrik Sterky, löjtnant vid livgardet till häst, oklart vilken kontakt han hade med familjen Bäckström

Charles Emilie von Oelreich, löjtnant, vän till familjen von Ehrenclou sedan 1850-talet

Rudolf Gagge, handelsbokhållare hos grosshandlare Jederholm på Hornsgatan 29, sjöng med Carl XIV

Gustafva Malm, gift med läderhandlare Mauritz Malm och syster till Wilhelm Hellgrens hustru

Mathilda Werner, änka efter Carl Adolf Werner som tidigare var delägare i W:m Hellgren & Co

Mathilda Weber (f. Weylandt), fru till Carl Fredrik Weber, delägare i W:m Hellgren & Co

Ottilia Malm, mamsell, dotter till Gustafva Malm

Jacobina Falkman, (f. Westerling) mamsell, gift med Johan Falkman

Emma Munthe, mamsell, vän till familjen och sedermera gift med Dagobert Weber

Frk. M. Sandels, dotter till kammarherre Per Sandels. Sedermera gift Heijkenskjöld

 

Arthur växte upp med föräldrarna, Johan och Lilly Bäckström, i firmans bostadsfastighet vid Götgatan 48. Han uppfostrades sedan 2 månaders ålder av mamsellen och prästdottern Maria Helena Göthilda (Tia) Paban, (f. 29/8 1843) som senare kom att sköta om hans Stockholmsfastighet vid Grefturegatan 62 (nuv. 68).

Fastigheten vid Götgatan brann 1865 så familjen bodde några år på Folkungagatan 6 D medan den nya fastigheten vid Götgatan uppfördes med kontor och familjens bostad om 18 rum och två kök ritad av Johan Fredrik Åbom. I en fallbeskrivning som ges av professor Krafft-Ebing i Graz många år senare har pappa Johan uppgett att Arthur hade en akut hjärnsjukdom vid två års ålder och fick efter det svårigheter med talet, gången och inlärningen. Fadern upplevde Arthur efter detta som egenartad.
När Arthur var tre år dog hans lillebror Sidney endast två år gammal i scharlakansfeber.
Arthur gick i skolan på Södermalm men fick genomgående mycket dåliga betyg, usla som han själv skrev i dagboken.

Hans närmaste vän i ungdomsåren var Carl Adolf Weber, vars pappa var delägare i tobaksfabriken. Nära vänner blev också Carl Adolfs systrar, Mathilda och Helena Weber, en vänskap som bestod livet ut.
Carl Adolfs familj bodde i huset snett över gatan (Götgatan 49) och i Arthurs dagböcker framgår att han och Carl Adolf ofta gick långa promenader bland annat till olika kyrkor och betygsatte predikan. En favorit bland prästerna var Björnström i Solna kyrka. En tavla föreställande Solna kyrka finns i övre trapphallen i Julita. De gick också ofta på danser och baler hos andra framstående familjer såsom Webers, Telanders, Bexelius, Thavenius, Weylandts, Fries, Hamiltons med flera. I sina dagböcker bokför Arthur noga vilka han har dansat med. Han var en mycket uppskattad danskavaljer. Många gånger var danserna på ”varvet” hemma hos familjen Telander. Pappa Telander var ingenjör på Södra Varvet och familjen bodde vid Folkungagatan intill varvet. Arthurs bror John friade så småningom till en av döttrarna i hushållet, Elin Telander. Andra gånger dansade de hos familjen Bexlius på Götgatan och där friade Arthurs bror Walter till dottern, Elin Bexelius.

Många gånger promenerade Arthur och Carl Adolf ”i torget” vilket var ett uttryck för Kungsträdgården som fått namnet Carl XIII:s torg vilket inte gillades av stockholmarna. Annars gick de till norr vilket avsåg Norrbro, dåtidens flanörstråk. Arthur gjorde även många ridturer och noterade i sin dagbok hästarnas namn.

Skolprestationerna var genomgående dåliga och hans stora kunnande och intresse låg istället i kulturen. Han gick ofta med mamma och pappa på opera, teater och konserter. Han var en duktig sångare.

1877 hade fadern, Johan Bäckström, genom sitt företag, firma W:m Hellgren & C:o, inköpt Julita med underlydande gårdar och i juni 1879 besöker Arthur för första gången Julita. Han blir då nära vän med ungdomarna på gården, Axel och Märtha von Oelreich, och de förblir hans nära vänner resten av livet.

Bröderna John och Walter skickas av fadern utomlands för att lära sig affärslivet, särskilt inom tobaksbranschen, men fadern inser nog tidigt att Arthur inte har intresse eller begåvning för den typen av sysselsättning. Arthur inskrivs vid Södermanlands regemente 1881 och blev med tiden löjtnant men tog 1906 avsked.

Under hösten och våren 1882-1883 tog Arthur ett fyrtiotal sånglektioner hos ”gubben Berg” (hovsångare Isak Berg). Många år tidigare hade även mamma Lilly tagit lektioner hos Isak Berg. Under januari och februari 1883 tog han lektioner vid Bröderna Påhlmans handelsinstitut på Klarabergsgatan 23. Under november och december 1884 går han kurs i träsnideri hos Selma Giöbel (1843-1925). Kursen hålls på Hotell Brunkeberg. Selma Giöbel är utbildad träsnidare, gravör och textilkonstnär. Hon är också en av grundarna av Handarbetets vänner.

Selma Giöbel

Arthur är ende mannen  på kursen och skriver i sin dagbok:

11 november: Kl 9 redan  var jag vid Brunkebergs hotel och skar. Nu sitter jag inne i lektionsrummet tillsammans med en mängd unga damer. Fröknarna A o A von Knorring, Redlich, E. Lagercrantz, Thorsell, Fallenius, Rosborg, D. Sandströmer. De unga damerna föra ett vådligt väsen men jag såsom obekant tiger. Jag satt och skar till 1/4 4.

Han trivs bra och snart är han nära vän med damerna. De uppskattar att han sjunger medan de arbetar. De går på bal tillsammans hos amiral Lagercrantz. De kokar knäck och vid avskedsfesten den 19 december har Arthur med sig en Alexandertårta. Det sjöngs och skämtades men arbetades rätt lite i 7 timmar noterade Arthur. Han skriver ofta i sin dagbok att han skar i träd men det tycks inte finnas något efterlämnat av hans alster.

 

 

 

 

 

 

Arthur i Graz

Under 1886-1887 vistades han en längre tid på sanatoriet Maria Grün, Graz, Österrike. Han behandlas då av professor Richard vonKrafft-Ebing som är inriktad på nervsjukdomar och parafilier (sexuella avvikelser).
Krafft-Ebing skrev boken Psychopathia sexualis.

Arthur flyttade den 8/5 1888 från Katarina församling till Väsby i Julita i Södermanland.  1888-1891 bodde Arthur på Väsby för att då överflytta till och arrendera Julita gård av fadern.
Arthur inleder en nära vänkontakt med fru Ebba Essén på Thomastorp och hon får enligt uppgift även ett eget rum på Julita.

 

 

 

 

Väsby, Arthurs första bostad i Julita

 

 

 

 

Ålderdomshemmet för anställda på Julita

Kring 1901 lät Arthur Bäckström ersätta den nära liggande fattigstugan Nybble med ett nytt ålderdomshem för de som varit anställda på Julita gård.
1902 ärver Arthur Julita efter faderns död. Fastigheten ägs dock av företaget W:m Hellgren & C:o så en del administrativa åtgärder krävs för att det skall bli Arthurs egendom.  Detta sköts av Axel von Oelreich.

 

 

 

Fastigheten vid Grev Turegatan

Efter faderns död 1902 köper han den 24 mars 1902 fastigheten Grefturegatan 62 (nuv. 68) telefon  Östermalm 4423 i vilken Tia Paban inflyttar och bor där till sin död 1911. Den avyttras den 20 september 1918 genom Axel von Oelreichs försorg till en privatperson, Maria Löwstedt, som den 21 september 1918 transporterar köpebrevet på Edelweissförbundet. Arthur erhåller 140 000 kronor för fastigheten. Uppgifterna i Stockholms Stadsmuseums byggnadsinventering från 1986 avseende Arthur Bäckströms fastighet är helt felaktiga.

 

 

Senare hyr han en våning på Coldinutrappan 5, Kungsholmen, Stockholm. Huset ligger vid Piperska Muren och nära Stockholms Rådhus. Vännen Axel von Oelreich står för kontakten med hyresvärden.

 

Coldinutrappan 5

  

Arthur hade ett stort kulturellt intresse och utvecklade ett mindre Skansen på Julita.
Mellan 1881 och 1913 odlades det tobak på Julita. Tobaken såldes till firma W:m Hellgren i Stockholm.
Produktionen var ganska sparsam och årsomsättningen på försåld mjölk var cirka tio gånger högre än inkomsterna för tobaken.
Gården hade ett omfattande jordbruk.

Bland besökarna på Julita var många adliga familjer och i sin umgängeskrets var han en av de få som inte hade en förnämlig släktbakgrund.

Arthur hävdade enligt en källa att hans egentliga fader var Oscar II och det är känt att modern stod i mycket nära kontakt med kungen. Hon sjöng i Kungens sångklubb och det har ryktats att köpet av Julita betalades av Kungl. Slottet med pengar till Lilly Bäckström som räckte till köpeskillingen för Julita och kontraktet skrevs så att det redan var klart att Artur en gång skulle överta gården. Några belägg för påståendet har dock ej påvisats. Köpekontraktet är ställt på firma W:m Hellgren & Co.

Oscar II faderskap över Arthur är ej styrkt vilket däremot kungens många utomäktenskapliga förbindelser är.
Arthur var enligt en obestyrkt uppgift i boken Famna livet en period förlovad med en tysk flicka vid namn Elsa Wendt från Bremen som dog i tuberkulos strax före 17 års ålder. Arthur var då 35 år.
Elsa var dotter i en familj som var nära vän med familjen Bäckström. Någon relation går ej att spåra i breven från Elsa till Arthur och de skrevs när hon var mellan 9 och 16 år gammal och är huvudsakligen gratulationer vid hans födelsedagar och nyårshälsningar. Ej heller nämner Elsas föräldrar i sina brev till Arthur något om någon förlovning. Tvärtom förefaller det som Arthur inte hade någon sexuell dragning alls till kvinnor. Däremot trivdes han mycket i kvinnligt sällskap.

Arthur tog mycket ansvar för de släktingar de inte gått bra för. En brorson skilde sig och övergav familjen fysiskt, ekonomisk och hemföll i alkoholmissbruk.
Arthur säkrade då deras tre barns skolgång och de kom att hålla kontakt upp till vuxen ålder.

Han erlade också böter för en anställd som hamnat på Nyköpings häkte efter stöld under ett rus.

Han avled den 5/12 1941 efter lång tids sakta försämring  och är begravd på Julita tillsammans med sina hundar.
Egendomen donerades till Nordiska museet enligt ett tidigare upprtättat testamente.

 

 

Referenser:

Frescati av Anders Hedin, Carlssons bokförlag

Famna livet av Agneta Ulfsäter-Torell,
Förlaget Ulfsäter, Trelleborg 1996.

Julitaboken av Julia Sigurdson, 1991 (innehåller många sakfel avseende familjen Bäckström)

Nordiska Museets och Skansens årsbok 1957.

Rotemanarkivet i Stockholm

Kyrkböcker för Katarina, Jakobs och Julita församlingar.

Julita Gård, Nordiska museets förlag 2014.

Arthur Bäckströms brevarkiv på Julita.

Arthur Bäckströms dagböcker på Julita.

Julita    Utgiven av Nordiska Museet 2019 (två författare uppger felaktigt att Fredrik von Oelreich var gudfar till Arthur. Fredrik var 13 år då Arthur föddes).

Östermalm III  Byggnadsinventering  Stockholms Stadsmuseum 1986

Fastighetsböcker  Stockholms rådhusrätt  – äldre serien

Julita Gårdsarkiv

 

Fabrikskopplingar:

Hellgren, W:m & C:o

 

======================================================================================

Viktiga personer i Arthur Bäckströms liv.

Charles Emile von Oelreich (1839 – 1911)

Charles Emile von Oelreich representerade den gamla ägarsläkten till Julita gård.
Han föddes på Magda säteri i Näshulta den 22/10 1839 och han avled i Karlshamn den 1/9 1911.
Då företaget W;m Hellgren & C:o köpte Julita gård kvarstod Charles Emile som disponent (förvaltare) under många år. Han var vän till Arthurs mors familj redan innan hon gifte sig med Johan Bäckström.

År 1861 är han fadder till Arthur Bäckström.
Charles Emil var gift sedan 1864 med Vilhelmina Margaretha (Mina) Barklind (1841 – 1909).

De hade barnen:
Carl Axel Vilhelm, f. 1865
Märtha Anna Vilhelmina, f. 1868

Charles Emile var militär och en period chef för Dalregementet. 1894 – 1909 var han landshövding först i Kopperbergs län och sedan i Kronobergs län. Han var som landshövding bosatt i residenset Växjö. Han var då riksdagsledamot i första kammaren.

 

 

 

Edward Tillander (1863 – 1941)

Edward Tillander var under fyrtio år inspektor på Julita och var den som skötte jordbruksverksamheten.
Han föddes den 23 december 1863 i Säfve som son till kronolänsman Johan Edvard Tillander och dennes hustru Konstance Adelaide Sydow. År 1886 blir han bokhållare vid Julita Gård med Oscar Collin som inspektor. 1888 gör han värnplikten. År flyttar han 1890 som bokhållare till  Ökna säteri.
Hösten 1891 flyttar han vidare till Särö säteri för att 1994 – 1895 arbeta vid Röfors bruk i Medåker.
Sommaren 1895 tillträder han en tjänst som inspektor vid Stora Sundby.
Han gifter sig den 16 augusti 1896 med Ellen Johanna Elisabeth Malmberg (f. 7/2 1872 i Floda, d. 14/7 1938 Julita Gård).
De får barnen:

Yngve Edvard, f. 1898, d. 1971
Sigrid Karolina Helena,  f. 1899, d. 1879, gift Sturkell
Märta Konstance, f. 1901, d. 1990
Ivar Verner, f. 1903, d. 1965
Ellen Margit, f. 1904, d. 1983
Folke Gustaf, f. 1909, d. 1984

Inspektor Collin vid Julita avlider i november 1897 i en bilolycka.
Efetr det tillträder Edvard Tillander som inspektor vid Julita Gård och blir kvar till 1939.
Familjen bor till en början i Södra Flygen men flyttar senare till den år 1903 uppförda inspektorbostaden där de bor till Edvard går i pension 1939.

 

Inspektorsbostaden. Julita Gårdsarkiv

 

Hustrun avlider den 14/7 1938.
Efter sin pension flyttar han in i fastigheten Gustafsro, Torggatan 2 i Äsköping. Fastigheten byggdes 1911 och sedan 1917 bodde Edvards svärmor, en svåger och två svägerskor i huset. De drev en tid pensionat i fastigheten.De avled eller flyttade innnan Edvard flyttade in.
Edvard Tillander bodde där till sin död den 6 januari 1941, ett halvår före Arthur Bäckströms död.