Bäckström, Johan Valfrid Rickard

Johan Valfrid Rickard Bäckström föddes den 4/3 1888 som son till John Adolf Bäckström och dennes hustru Elin.

Uppvuxen i familjens firmafastighet på Götgatan 48. Då familjen vid bildandet av Förenade Svenska Tobaksfabriker flyttade från fastigheten, flyttade sonen Johan Rickard Valfrid den 28/9 1912 tillsammans med hustrun Gerda Sigrid Hildegard f. Rödbom (f. 20/7 1891 i Hedvig Eleonora församling, dotter till försäkringsdirektören Gustaf Rödbom, d. 1912) till Kungsholms Hamnplan 3 (Kv. Wattuormen 18,19).
Där föds dottern Margareta LILIAN 8/7 1913.
Rickard är vid den tid titulerad reservunderlöjnant.
I hushållet finns även pigan:
Nanny Maria Fredriksson, f. 25/9 1881 i Forsa i Södermnland och tjenarinnan Ingebrog Gustafva Gustafsson, f. 10/10 1891 i Sandhem, Skaraborg.

Den 9/10 1913 flyttar Rickard och Gerda vidare till rote 20 (Narvaroten) men först den 5/1 1914 flyttar den då halvåriga dottern efter, enligt rotemannarkivets anteckningar.

De får ytterligare barn: Marianne, Jan och Elly.
De skiljer sig den 25/6 1925 och farbrodern Walter Bäckström har under en tid betalat underhåll till barnens skolgång och uppfostran. Han drar in underhållet under våren 1929 med motiveringen att pappa Johan fått ett välbetalt arbete. De tycks dock bli kortvarigt och Gerda är ensam med barnen. Hon försörjer sig på att sticka kläder. Hon skriver ett långt brev till Arthur Bäckström och begär hjälp för barnens skull vilket hon också får. Barnen kommer på besök på Julita och har fortsatt kontakt med Arthur.

Gerda och barnen bosätter sig under en period i Fanbyn, Jämtland och därefter Stockholm.
Arthur fortsätter under alla år att sörja för barnens utbildning. Elly går kurs på Sätergläntan. Hon gifter sig med Hans Schultzenberg.
Jan går ut med studentklassens bästa betyg och börjar vid Kungl. Tekniska Högskolan.

Gerda och Arthur har tät brevkorrespons fram till Arthurs död. Inte i något brev nämns barnens far tillika Arthurs brorson Johan.

Under hela perioden skickar Johan ett par brev till Arthur. Det framgår att han i dec. 1933 varit 17 månader på Kurön vilket sedan 1912 var Frälsningsarméns hem för alkoholister.

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o