Bäckström, Johan Valfrid Rickard

Johan Valfrid Rickard Bäckström föddes den 4/3 1888 i Katarina församling som son till John Adolf Bäckström och dennes hustru Elin Telander.

Uppvuxen i familjens firmafastighet på Götgatan 48. Johan Richard gifter sig med Gerda Sigrid Hildegard f. Rödbom (f. 20/7 1891 i Hedvig Eleonora församling, dotter till försäkringsdirektören Gustaf Rödbom, d. 1912)

Då Johans föräldrar vid bildandet av Förenade Svenska Tobaksfabriker flyttade från fastigheten, flyttade sonen Johan Rickard Valfrid den 28/9 1912 tillsammans med hustrun  till Kungsholms Hamnplan 3 (Kv. Wattuormen 18,19).
Där föds dottern Margareta LILIAN 8/7 1913, d. 21/12 1963. Sedermera kontorist på Sv. Penninglotteriet. Gift Larsson och flyttar till Östersund.
Rickard är vid den tid titulerad reservunderlöjnant.
I hushållet finns även pigan:
Nanny Maria Fredriksson, f. 25/9 1881 i Forsa i Södermanland och tjenarinnan Ingeborg Gustafva Gustafsson, f. 10/10 1891 i Sandhem, Skaraborg.

Den 9/10 1913 flyttar Rickard och Gerda vidare till rote 20 (Narvaroten).

De får ytterligare barn:

Marianne, f. 22/2 1915
Elly, f. 18/8 1916. d. 30/10 2004 i Uddeholm.
Johan Anders Gustaf Adolf, f. 17/7 1919, d. 2/8 2008 boende på Lidingö, civilingenjör

Johan Richard och Gerda  skiljer sig den 25/6 1925 och då fadern, John,  har dålig ekonomi så betalar farbrodern Walter Bäckström under en tid betalat underhåll till barnens skolgång och uppfostran. Han drar in underhållet under våren 1929 med motiveringen att deras pappa Johan fått ett välbetalt arbete.
Det tycks dock bli kortvarigt och Gerda är ensam med barnen. Hon försörjer sig på att sticka kläder. Hon skriver ett långt brev till Arthur Bäckström och begär hjälp för barnens skull vilket hon också får. Barnen kommer på besök på Julita och har fortsatt kontakt med Arthur.

Gerda och barnen bosätter sig under en period i Fanbyn, Jämtland och därefter Stockholm. Arthur fortsätter under alla år att sörja för barnens utbildning.
Elly går kurs på Sätergläntan. Hon gifter sig med Hans Schultzenberg.
Johan går ut med studentklassens bästa betyg och börjar vid Kungl. Tekniska Högskolan.

Gerda och Arthur har tät brevkorrespons fram till Arthurs död. Inte i något brev nämns barnens far tillika Arthurs brorson Johan Richard.

Under hela perioden skickar Johan Richard ett par brev till Arthur. Det framgår att han i dec. 1933 varit 17 månader på Kurön vilket sedan 1912 var Frälsningsarméns hem för alkoholister.

Johan Richard avlider den 19/7 1959 och bor då på Svartensgatan 26 på Södermalm.

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o