Aurora, n:r 144

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942.
Priset var 25 kronor för låda om 50 st. år 1940.