Astmasan

Tillverkas av: Hägern, Tekniska fabriken

Cigarrett tillverkad av Tekniska Fabriken Hägern i Stockholm.

Fram till den 1/1 1959 fanns ett godkännande från Läkemedelsverket (n:r 3156) för Astmasan á 0.8 gram.

Efter detta ändrades cigarretten till att innehålla 1,1 gram (n:r 2854). Den 1/7 1969 upphörde godkännandet.