Arrhenius, Carl

Ort: Söderköping

Rådmannen Carl Arrhenius, 1683-1757, erhöll den 27 oktober 1739 privilegium att driva tobaksspinneri i Söderköping på ”inrikes blader”. Den obetydliga rörelsen upphörde 1751 då ägaren insjuknat.