Lindstedt, Hans

Ort: Söderköping

Rådmannen Hans Lindstedt, 1720-1804, var son till medintressenten i Broockman och Intressenters tobaksspinneri i Norrköping, Hans Lindstedt s:r.

Tillsammans med sin farbror Carl Wilhelm Lindstedt erhöll han den 3 januari 1744 tillstånd att driva tobaksspinneri. Efter farbroderns död 1758 blev Hans Lindstedt ensam ägare av manufakturen. Rörelsen som hade 7-9 anställda nedlades 1788.