Appelberg, Samuel

Ort: Eksjö

Samuel Appelberg (f. 1/12 1788 i Finnaryd) anhöll om tillstånd att få tillverka snus- och kardustobak, ”då han i denna hantering äger kunskap och är godkänd att kunna förfärdiga ovannämnda varar”. Privilegium beviljades den 18 september 1837. Någon tillverkning påbörjades aldrig. Den 20 november 1840 förnyades privilegiet. Rörelsen kom nu i gång men var av obetydlig omfattning och nedlades 1840.
Han var borgare i Eksjö sedan 1820-talet.
Efter att ha gjort en rad dåliga affärer och bedrivit olaga utskänkning önskade man att han lämnade staden. Borgerskapets 12 äldste, stadens ekonomiska styresmän, insamlade 60 riksdaler banko i juni 1851  för att han skulle utvandra till Amerika. De ökade beloppet  med ytterligare 40 riksdaler följande månad och vädjade till fattigvården att de skulle skänka honom ytterligare 100 riksdaler banko.  Den 14/8 1851 emigrerade han med fru och tre barn till Amerika. Hans vidare öden är okända.

1850 bodde de i 3:e kvarteret

Hans familj bestod vid den tiden förutom av honom själv även av:

Maria Margareta ( Maj Greta)  Cedervall, f. 9/3 1786 hustru, född i Säby församling

Franz Oscar, f. 13/4 1813

Hilda Carolina, f. 16/9 1823 i Eksjö

Juliana Alexander, f. 31/12 1826

 

 

 

Källor:

Församlingsböcker:  Eksjö, Säby

Eksjö 1800-tal  Lars Å Hagberg    1988