Lampa, C.C. och P.G.

Ort: Eda (Värmlands län)

Brukspatronen vid Eda glasbruk i Värmland, Carl Christoffer Lampa (1789-1860) och hans bror Per Gustaf Lampa (5/4 1796-1841) erhöll privilegium den 29 mars 1832 att vid hemmanet Norra Emterud i Eda socken driva tobaksfabrik.

De var båda söner till Karl Christoffer Lampa (1753-1825) och Greta Elisabeth Undén.
Carl Christoffer Lampa var gift med Sara Margareta Örnberg(f. 1805) och Per Gustaf var gift med Johanna Maria Vilhelmina Eneskjöld.

Den 7 juni 1832 fick de tillstånd att förlägga tillverkningen till hemmanet Hedene I Glava socken, Lenungshammar i Värmland. Den 23 april 1840 övertogs rörelsen av Carl Christoffer Lampa och brukspatron D. Wennerström och då flyttade sannolikt tillverkningen åter till Eda socken. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.