Aschan, Nils

Ort: Eksjö

Karduansmakaren, garvaren  och rådmannen Nils Aschan (1777-1857) anhöll om tillstånd att öppna snusfabrik i Eksjö. Då ”en slik inrättning icke finns här förut anlagd ehuru behövlig, så bör jag med skäl kunna på räkna, att något hinder från livlige magistratens sida icke möter”, skriver han i ansökan. Bifall gavs de 9 mars 1835. Fabriken hade en obetydlig tillverkning lades ned 1848.

Nils Martin Aschan föddes den 13/11 1777 i Eksjö som son till Per (Petter) Georg Aschan (1726 – 1813) och dennes hustru Anna Caisa Lundius (1754 – 1815). Han avled 80 år gammal den 1/5 1858 av svaghet.
Nils var gift 1/med Christina Margareta Samuelsdotter, f. 1779 (1781 enl. annan källa) i Höreda. d. 1820

De hade barnen:

Bror Samuel Johan Aschan, f. 1802, d. 1834 handlanden
Leo Felix Aschan, f. 16/6 1808, d. 9/4 1892, sedermera rådman och bankdirektör

 

2/ Anna Christina Lund (f. 1/4 1792, d. 1862)

Matilda Kristina Munthe, f. Aschan, f. 24/7 1822, 27/11 1907. Gift med apotekare Martin Munthe

Per Georg, f. 1824, stationsinspektör