Andersson, Jonas

Ort: Göteborg

Drängen Jonas Andersson var tidigare anställd hos snusmalaren Anders Skogström i Göteborg.
Den 2 mars 1802 erhöll han hallrättens tillstånd att själv tillverka snus.
Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.